Quality Software Development

Защо е време да се замислим за СУПТО?

supto 2
Блогът на Хай Левъл Проджектс

Защо е време да се замислим за СУПТО?

Ако знаете какво означава абревиатурата СУПТО, а именно Софтуер за Управление на Търговски Обект, значи със сигурност сте се запознали от близо с Наредба – 18 на Министерството на финансите. За тези, които все още не са сигурни, основната дефиниция за Софтуер за Управление на Продажби в Търговски Обект е “всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.”


Интересен е фактът, че картовите разплащания са третирани от закона като заплащане в брой, въпреки че транзакцията се осъществява по банков път. Водят се дебати за промяната на статута за такъв тип заплащания, но към днешна дата няма официално становище от Национална Агенция по Приходите.


Сложността на изграждане и въвеждане в експлоатация на Софтуер за Управление изисква сериозно технологично време, което е може би е и една от основните причини за скорошната промяна официалните срокове. Към днешна дата юридическите лица трябва да въведат в експлоатация своето регистрирано и отговарящо на изискванията СУПТО до 30.01.2020


Каква е целта на Наредба-18, СУПТО?


Целта е да се прекрати сивата икономика и да се стимулира поддаването на достоверна информация към НАП, елиминирайки възможностите за манипулация на данните. За целта, изисква се всяко СУПТО да има следните функционалности:

  • Задължителна свързаност с ФУ
  • Уникален номер на продажба (УНП)
  • Да не се допускат Корекции в приключените продажби, освен анулиране и сторниране. Те обаче следват да бъдат съхранени и видими в базата.
  • Одиторски профил
  • Възможност за Експорт на данни в структурира вид


Всеки производител на СУПТО трябва да поддаде:
⦁ Декларация за съответствие (ЗДДС, чл. 118 ал. 14)
⦁ Информация за софтуера, заедно с Декларация за съответствие
⦁ Да регистрира своето СУПТО в Публичен електронен списък със софтуери

Защо ако не сме започнали първи стъпки в изграждането и интеграцията на СУПТО, сме закъснели?


Въпреки че може би дадената отсрочка изглежда достатъчна, технологичното време за изработка на подобно решение не е за подценяване. Дори да сте решили да адаптирате нови функционалности във Ваша съществуваща система, времето за напасване, интеграция и синхронизация, може да бъде дори и по-дълго от разработка на нов Софтуер за Управление.


Тъй като всеки един проект е индивидуален, не може да бъде даден универсален срок за изработка. Въпреки това има основни времеви рамки, които могат да послужат като база за сравнение. Работното време на екип от софтуерни инженери е строго разграфено по часове върху проект. За изработката на базов проект по СУПТО, без да се изисква интеграция на допълнителни функционалности, за който е приобщен екип от минимум трима специалисти, времето за изработка ще бъде не до два месеца. Времевата рамка варира от възникналите промени по време на разработката, както и от сложността на заданието.


В продължение, изисква се административно време за обработка на документацията от страна на НАП. Тъй като съответните държавни представители са въвели стандартизирана процедура по регистрация на Софтуер за Управление, документалната част от проекта ще бъде придвижена сравнително бързо. Одобрение ще бъде получено до един месец от подаване. Следователно, три месеца е реалистичен срок за завършване и въвеждане в експлоатация на професионално СУПТО, взимайки под внимание и срокове за провеждане на всички тестове преди издаване на проект. Това са условни срокове, базирани на практически опит, но не могат да служат като официален ръководен принцип.

Как можем да съкратим периода на изработка и да получим качествен продукт?


Инвестиция в нов Софтуер за Управление на Търговски Обект е значима крачка за всеки търговец и поради тази причина е важно да бъдем запознати с крайния продукт . Вариант, който позволява да се съкратят крайните срокове и да се осигури предвидим краен резултат е чрез разработка на прототип в начален етап.


Прототипът е бета модел на финалната версия на вашата система. Налице са всички функционалности, с които реалния софтуер ще разполага, както и начални варианти на дизайн. Изгражда се в рамките на една седмица и позволява да се визуализира крайния проект преди да бъде започнат. Следователно, дава възможност за нанасяне на всички желани промени в началната фаза на проекта. По този начин се съкращава периода на изработка,тъй като, основните забавяния се случват именно поради необходимост за изменения в крайния етап, което затруднява и забавя значително издаването на СУПТО.


В допълнение, чрез подобно решение всеки търговец ще може да добие пълна представа за функционалността, предимствата и дизайна на продукта, както и да бъде сигурен, че крайното решение ще отговаря на неговите лични,професионални изисквания. Всеки прототип може да бъде изменян до достигане до желан резултат. Така се елиминира възможността за разминаване в представите на поръчител и производител. Осигурява се и лесна база за работа на екипа от софтуерни инженери, които спазват финалната версия на прототипа като модел за изработка.

Важно е да бъде изискван прототип от софтуерната компания, с която се работи, тъй като това осигурява сигурност при подобна инвестиция.

Допълнителна важна информация;


Ако срещате трудности с изграждането на СУПТО, можете да се обърнете към Отдел Методология към Национална Агенция по Приходите (НАП). Официалните приемни часове за би следвало да бъдат чeтвъpтъĸ oт 14,00 дo 16,00 ч. в пeттe диpeĸции в Coфия, Πлoвдив, Bapнa, Бypгac и Beлиĸo Tъpнoвo.
Ако въпросът ви е кратък, може да се обадите на: 0700 18 700. Ако имате сериозен казус, най-добрият вариант би бил да се обърнете към отдел по Методология в гр. София.

Leave your thought here

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping